Ervaring
Het Karu Laboratorium is een eenmansbedrijf officieel opgericht in 2004. Ik heb ervaring met het analyseren en geven van advies over vijverwater sinds 1995.

Reeds uitgevoerde werkzaamheden:
  • In samenwerking met het cultuurtechnische bedrijf Brondijk b.v. te Sappemeer zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
    • Bij de vijver aan de Dreeslaan in Hoogezand-Sappemeer is na chemische analyse van het water een beplantingsadvies en een onderhoudsadvies gegeven;
    • Bij de vijver in het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer is na een chemische analyse een advies verstrekt om de waterkwaliteit te verbeteren.
    • Diverse watergangen en vijvers in Hoogezand-Sappemeer zijn in 2004 bemonsterd na een riooloverstort (na 3 uur en na 48 uur).
  • In samenwerking met de gemeente Haren is van het water van de zwanebloemvijver bemonsterd en geanalyseerd. Op basis van deze analyseresultaten en een beoordeling van de flora en fauna in en rondom de vijver en een beoordeling van de locatie is een advies gegeven met betrekking tot de beplanting in en rondom de vijver en aanpassen van de omgeving.
  • In de gemeente Assen zijn we op dit moment actief betrokken bij het vaststellen van de oorzaak van een aantal vijverproblemen en oplossen van de problemen op een natuurlijke manier.
Momenteel zijn we bezig om samen met het AOC Terra een cursusprogramma te ontwikkelen met betrekking tot het verkrijgen van structuur in het vijveronderhoud, waarbij ook stil wordt gestaan bij de wet flora en fauna beheer.