Hoe wordt de kwaliteit van de vijver bepaald door het Karu Laboratorium?
In een oriŰnterend gesprek met u worden uw vragen, problemen of klachten ge´nventariseerd.
U bepaalt wat u wilt met de vijver, afhankelijk van de vragen en functie van de vijver kan het vijverwater bemonsterd en geanalyseerd worden op belangrijke parameters. Aan de hand van de resultaten en een inventarisatie van de locatie en omgeving kan het onderhoud worden bepaald.

De belangrijkste parameters voor het in kaart brengen van de kwaliteit van het vijverwater zijn:

Temperatuur
Doorzicht
Electrisch geleidingsvermogen
Zuurgraad
Totale hardheid
Carbonaat hardheid
Zuurbindendvermogen
Ammonium
Ammoniak
Nitriet
Nitraat
Fosfaat
Zuurstof opgelost
Zuurstof verzadigingspercentage
Zuurstof opgelost na 48
Koolstofdioxide


Daarnaast wordt de flora en fauna in en rondom de vijver beoordeeld op o.a. de aanwezige waterplanten, oeverplanten en bv bomen t.o.v. de windrichting van de vijver.

De eigenschappen van de locatie worden beoordeeld op hoe gemakkelijk onderhoud aan de vijver uitgevoerd kan worden en of de locatie de waterkwaliteit negatief kan be´nvloeden.
Deze gegevens te samen geven een goed beeld van de vijver. Aan de hand van deze gegevens wordt een advies uitgebracht over wat er gedaan moet worden om de vijver te laten voldoen aan uw wensen.