Hoe zorgvuldig is de classificatie van de vijver?
Voordat een vijver geclassificeerd kan worden moeten de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd worden:
  • bemonsteren van het vijverwater;
  • analyseren van het monster
  • opnemen van de aanwezige flora en fauna;
  • opnemen van de locatie.

Voor de bemonstering van één vijver worden meerdere steekmonsters genomen. De steekmonsters worden verzameld en opgemengd tot 1 mengmonster. Dit mengmonster wordt op dezelfde dag in het laboratorium geanalyseerd.
Alle analysemethodes worden gecontroleerd middels een 1e lijnscontrole en een 3e lijnscontrole. Een 1e lijnscontrole houdt in dat er regelmatig een standaardoplossing geanalyseerd wordt. Deze resultaten worden middels controlekaarten gevolgd.
Een 3e lijnscontrole houdt in dat er wordt deelgenomen aan interlaboratoria-ringonderzoeken.

De flora en fauna en de onderhoudsvriendelijkheid van de locatie worden vastgelegd volgens een standaard concept, zodat elke vijver op dezelfde manier en volgens dezelfde criteria wordt beoordeeld.